Σχολικό έτος 2021/22

Κατά το σχολικό έτος 2021/22 είναι δυνατή η διεξαγωγή των μαθημάτων μητρικής γλώσσας, εφόσον τηρούνται τα ισχύοντα μέτρα προστασίας κατά του Κορονοϊού (COVID-19).

Σε επεξεργασία (Στο ενδιάμεσο κοιτάξτε παρακαλώ την γερμανική σελίδα).

Πρόγραμμα ΤΕΓ Ludwigsburg-Kornwestheim (Σχολική μονάδα Kornwestheim)