Αγαπητοί γονείς,

Η πόλη του Kornwestheim ανακοίνωσε νέα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid19 από τις 02.11.2020. Τα μαθήματα ΤΕΓ Ludwigsburg-Kornwestheim (Σχολική μονάδα Kornwestheim) παραμένουν ως έχει. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου εξακολουθούν να ισχύουν. Η τρέχουσα κατάσταση είναι καταγεγραμμένη στην σελίδα του ΤΕΓ Ludwigsburg-Kornwestheim (Σχολική μονάδα Kornwestheim).

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

20201028_Corona_Massnahmen_A4_lang_V3.pdf