Τα αναγνωρισμένα τμήματα Ελληνικής Γλώσσας αξιολογούνται ανά τριετία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και εξειδικευμένο φορέα για την ελληνική γλώσσα. Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας καθώς και τα ποσοστά επιτυχίας σε αυτές. Τα ψηφιακά αρχεία των μαθητών ζητούνται και διατηρούνται σε επίπεδα ελληνομάθειας – πιστοποιημένης ή μη (άρθρο 4, παράγραφος 4 του νόμου 4415/16).

Λόγω των αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία δεκαετία στα Τ.Ε.Γ, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης που χορηγούνται ενδεχομένως σε ορισμένες περιπτώσεις να μην χαίρουν αναγνώριση από το γερμανικό κράτος. Αντίθετα, τα πιστοποιημένα επίπεδα ελληνικής γλώσσας ( Α1- Γ2 ) είναι αναγνωρίσιμα.

Για τους παραπάνω λόγους, από το Σεπτέμβρη του 2020 θα λειτουργήσει το Τ.Ε.Γ Ludwigsburg-Kornwestheim σε επίπεδα ελληνικής γλώσσας. Πρακτικά, αυτό δε φέρει καμία σημαντική αλλαγή στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, στις οποίες κατακτούνται οι βασικές γνώσεις τις ελληνικής γλώσσας (γραφή, ανάγνωση, κατανόηση), όπου οι μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, απλά με διαφορετική ονομασία. Μετά την κατάκτηση των βασικών γνώσεων, στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού, συνίσταται να συμμετέχουν στις εξετάσεις ελληνομάθειας και να πιστοποιούνται, ώστε τελειώνοντας την πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης να έχουν στα χέρια τους μία αναγνωρίσιμη πιστοποίηση του επιπέδου ελληνικής γλώσσας που έχουν κατακτήσει.

Όλοι οι μαθητές , ακόμα και αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας τις προηγούμενες χρονιές και δεν έχουν πιστοποιηθεί, μπορούν να εγγραφούν στο επίπεδο που αντιστοιχούν και να παρακολουθήσουν μαθήματα, ώστε να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ελληνομάθειας.

Διαβάστε περισσότερα: